O mnie

      Jestem neurologopedą,  filologiem polskim, ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie: oligofrenopedagogiki, wczesnej interwencji pedagogicznej z metodami neurofizjologicznymi.

      Od wielu lat pracuję z osobami z rożnymi niepełnosprawnościami. Od wielu lat prowadzę diagnozę oraz terapię dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

      Zdobyte doświadczenie zawodowe pozwala mi zaproponować  kompleksową pomoc neurologopedyczną i pedagogiczną. 

Kwalifikacje

Moje kompetencje

1988 – Roczne Studium Pedagogiczne w Bydgoszczy,

1988 – 1993  –  studia magisterskie – filologia polska - Wyższa  Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy,

2000 – Podyplomowe Studium Logopedii - Wyższa  Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy,

2004 – Studia Podyplomowe – Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika – Gnieźnieńska Wyższa  Szkoła Humanistyczno – Menedżerska w Gnieźnie

2012 – Podyplomowe Studia z zakresu Neurologopedii – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

2016 - Studia podyplomowe – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych – Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Doświadczenie zawodowe

1986 – 1991 – Szkoła Podstawowa w Obudnie – nauczyciel oddziału 6 – latków i nauczania początkowego 

1991 – 2002 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie – nauczyciel języka  polskiego, logopeda 

2001 – 2003 – Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – logopeda 

od 2002 – Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie – logopeda, oligofrenopedagog 

od 2007 - Przedszkole Sióstr Służebniczek Maryi w Żninie -  logopeda

2013 - 2018 – Pośrednictwo – Ubezpieczeniowo – Finansowe Karolina Pobudko – logopeda  

od 2015 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie -  logopeda  

od 2018 - Fundacja "Ekspert Kujawy" - logopeda

od 2018 - Specjalistyczne Usługi Neurologopedyczne Beata Stępień - neurologopeda

Szkolenia,kursy

 •  Kurs Kinezjologii edukacyjnej – gimnastyka mózgu P. Dennisona”

 • „Kurs języka migowego” – I stopień

 • „ III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe z okazji Europejskiego Dnia Logopedy”  

 • I Konferencja  „ Medycyna w logopedii”

 • „Symultaniczno – sekwencyjna stymulacja rozwoju systemu językowego”

 • „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania – terapia neurobiologiczna”

 • „ Seksualność osób niepełnosprawnych”   - konferencja

 • „Budowanie systemu językowego dzieci z afazją dziecięcą”

 • „Terapia twarzy  a opóźniony rozwój mowy”

 • „Zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z wadami słuchu i opóźnionym rozwojem mowy”

 • I Konferencja Logopedyczna  „Terapia, wspomaganie, wsparcie - różne drogi, jeden cel

 • V Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Logopedy - „Interdyscyplinarność w logopedii”.

 • „Test Son – R” – struktura zadań i interpretacja wyników.

 • „Wieloprofilowa pomoc osobom ze spektrum autyzmu. W stronę refleksyjnej praktyki” – konferencja naukowa

 • „Dziecko i dorosły w obliczu zaburzeń mowy, języka, komunikacji i czynności prymarnych” – konferencja

 • „Fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci od 3 roku życia”  /prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska/

 •  „Integracja odruchów ustno – twarzowych”

 • „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych  – cz. I.  i cz. II”

 •  „Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji”

 • „Terapia Taktylna”

 • "Blok warsztatów na bazie metody Integracji Sensorycznej"  

 • „Zaburzenia mowy w przebiegu chorób dezintegracyjnych i neurodegradacyjnych u dzieci i dorosłych”

 • „Terapia pozycji oralnej” 

 • „Metody wywoływania głosek” 

 • „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego. Strategie wg Robyn Merkel Walsh oraz inne wybrane metody terapii” –  

 • „Dzieci przedwcześnie urodzone – szanse rozwoju. Diagnoza i terapia wcześniaków” – konferencja

 • „Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensomotorycznym – Warsztat praktyczny”

 • SKOGN (Sposobów Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych) – I, II stopień

 • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii

 • Terapia manualna

Publikacje

Artykuły:

1.  Scenariusz zajęć dla pacjenta z zaburzeniami mowy o charakterze schizofazji i oligofazji , Forum Logopedy. - 2015, nr 6 (marzec), s. 31-32

2. Studium przypadku pacjenta z dysartrią wiotką oraz dysfagią, Forum Logopedy. - 2015, nr 5 (styczeń), s. 20-24

3.Zespół otępienny, Forum Logopedy. - 2015, nr 6 (marzec), s. 47-50

4. Wczesna interwencja logopedyczna w przypadku dziecka z Zespołem Slos, Forum Logopedy. - 2017, nr 1 (marzec), s. 16-19.

 • Black Twitter Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Google+ Icon

mgr Beata Stępień - neurologopeda 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now